Таван на сутерен

ВНИМАНИЕ!

I-образната греда е тридесет пъти по-твърда и седем пъти по-здрава от квадратна греда със същата площ на напречното сечение.
Съпротивлението на I-греда на усукване обаче е много ниско – около 400 пъти по-малко от това на кръгла тръба със същото напречно сечение.
За да се блокира склонността на гредата да се усуква под натоварване, да се прехвърли натоварването върху съседни греди и да се придаде цялостна твърдост и здравина на подовата конструкция, е необходимо да се монтират блокиращи напречни скоби (блокови греди) по цялата дължина на основната подови греди. Блоковите греди се монтират на стъпки от 1,5-2 метра. Блоковите греди са направени от I-греди със същото напречно сечение като подовите греди.