Монтажна единица за междинни блок-греди

  1. Ремъчна греда (дъска) върху основата
  2. Основен гредоред на сутеренния етаж
  3. Греди на крайния блок (връзки)
  4. Блок греди (връзки)
  5. Усилени ъгли 35х50х50 мм