Монтаж на блок греди по дължината на главните греди

  1. Ремъчна греда (дъска) върху основата
  2. Основен гредоред на сутеренния етаж
  3. Блок греди (връзки)
  4. Греди на крайния блок (връзки)