Блокиращи напречни връзки

На подови участъци, по-дълги от 3 метра, се препоръчва да се закрепят главните греди с блокиращи напречни скоби и да се монтират блокови греди на стъпки от 1,5-2 метра, за да се осигури здравина на конструкцията и да се преразпредели натоварването от една греда към съседни.

  1. Дървени I-греди (основни греди)
  2. Блок греди
  3. Външна/вътрешна стена
  4. Ъгъл конструктивен 35х50х50
  5. Монтажен винт 4.0×30